บริษัท บี.เอส.อี. อีเล็คทรอนิค จำกัด
ดำเนินทำธุรกิจเกี่ยวกับระบบไฟสัญญาณเตือนทางอากาศครบวงจร บริการให้คำปรึกษาและออกแบบพร้อมทั้งติดตั้งระบบไฟสัญญาณเตือนทางอากาศ
มีความประสงค์รับสมัครพนักงาน ตำแหน่งดังต่อไปนี้ ;
 
 
Sale Engineer  
  อัตราเงินเดือน : N/A
  คุณสมบัติผู้สมัคร :
- เพศชาย   
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศกรรมอีเล็คทรอนิค หรือไฟฟ้า 
- สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้ดี 
- ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน, Internet, Visio, AutoCad ได้เป็นอย่างดี
- มีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์ 
- หากมีประสบการณ์ด้านงานขาย จะพิจารณาเป็นพิเศษ 
- มีความเป็นผู้นำ และมีทัศนคติที่ดีในการติดต่อสื่อสารกับทางลูกค้า
- สามารถทำงานเป็นทีม / ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี 
- มีความรับผิดชอบต่องานสูง 
  สโคปงาน :
-  เลือกผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อนำเสนอให้เหมาะสมกับความต้องการใช้งานของลูกค้า
- ติดตามและควบคุมงาน พร้อมทั้งติดต่อ suppliers เพื่อให้งานแล้วเสร็จตามกำหนดการ
- ติดตั้ง, เซ็ทข้อมูลของผลิตภัณฑ์ ณ หน้างาน (jobsite)  
- ขายและโปรโมทผลิตภัณฑ์ของบริษัท พร้อมทั้งออกให้บริการลูกค้า
- ค้นคว้าและพัฒนาเพื่อนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ   
- หาตลาดใหม่ ๆ สำหรับนำเสนอผลิตภัณฑ์ 
- มีออกปฎิบัติงานต่างจังหวัด

 
ช่างอิเล็คทรอนิค
   อัตราเงินเดือน : N/A
   คุณสมบัติผู้สมัคร :
- เพศชายวุฒิ ปวช. ปวส. ด้านอีเล็คทรอนิค
- มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับอุปกรณ์อีเล็คทรอนิคเป็นอย่างดี 
- สามารถใช้เครื่องมือพื้นฐานได้ อาทิเช่น มิเตอร์ หัวแร้ง 
- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย     
- สามารถทำงานเป็นทีม / ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี  มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์
  สโคปงาน :
- ประกอบงานฝ่ายผลิต 
- มีออกให้บริการลูกค้า  ณ สถานที่ปฎิบัติงานเป็นบางครั้ง 
- มีออกปฎิบัติงานต่างจังหวัด

 
วางแผน / ควบคุมการผลิต
  อัตราเงินเดือน : N/A
  คุณสมบัติผู้สมัคร :
- เพศชาย / หญิง  
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศกรรมอีเล็คทรอนิค หรือไฟฟ้า
- สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้
- ใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน Internet, Visio, AutoCad, Protel ได้เป็นอย่างดี
- หากมีประสบการณ์ด้านงานวางแผน / ควบคุมการผลิต จะพิจารณาเป็นพิเศษ    
- มีความเป็นผู้นำ และมีทัศนคติที่ดีในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่น 
- สามารถทำงานเป็นทีม / ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี : มีความรับผิดชอบต่องานสูง 
  สโคปงาน :
- วางแผน / ควบคุมงานฝ่ายผลิตให้เสร็จทันกำหนดการ
- ควบคุมงานในฝ่ายผลิต ให้ดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้อง เพื่อลดปัญหาที่จะเกิดขึ้น 
- ควบคุม / รายงานการปฎิบัติงานของพนักงานใน  Line  ผลิต เมื่อเสร็จสิ้นงานแต่ละ  Job 
- ควบคุมการทดสอบผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่นให้มีการทดสอบครบทุกขั้นตอน ของผลิตภัณฑ์รุ่นนั้นๆ 

 
พนักงานขับรถ
  อัตราเงินเดือน : N/A
  คุณสมบัติผู้สมัคร :
- เพศชาย
- วุฒิ ม.3 ขึ้นไป
- รู้เส้นทาง / สามารถเรียนรู้เส้นทาง ในกรุงเทพฯและปริมณฑล 
- มีความรับผิดชอบต่องานที่ได้รับมอบหมาย  
- สามารถทำงานเป็นทีม / ทำงานร่วมกับเพื่อนร่วมงานได้เป็นอย่างดี 
- มีใบขับขี่รถจักรยานยนต์ / ใบขับขี่รถยนต์
  สโคปงาน :
- รับ - ส่งเอกสาร / สินค้า
- ดูแล - รับผิดชอบพาหนะที่ใช้
- สามารถขับได้ทั้งรถจักรยานยนต์ / รถยนต์  ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของงาน ณ วันนั้นๆ  
 
  

  สวัสดิการ :

ประกันสังคม / โบนัสประจำปี / รถยนต์ให้ใช้ในขณะปฎิบัติออกพบลูกค้า หรือออกต่างจังหวัด (ในตำแหน่ง Sale และพนักงานขับรถ)

 
 

   สถานที่ปฎิบัติงาน :

บริษัท บี.เอส.อี. อีเล็คทรอนิค จำกัด 
29/110 ซอยกาญจนาภิเษก 005/1 ถนนวงแหวนรอบนอก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

 


   วิธีการรับสมัครงาน :

สมัครด้วยตัวเอง หรือส่ง Resume แนบรูปถ่ายมาที่ E-mail : info@bseelectronic.com , rattana_bse@bseelectronic.com

 

 

 

 

 

 

 
   
Copyright @ 2009 บริษัท บี.เอส.อี. อีเล็คทรอนิค จำกัด All Right Reserved
29/110 ซอยกาญจนาภิเษก 005/1 ถนนวงแหวนรอบนอก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทร : 0-2803-6303-4, 0-2803-7636-7  แฟกซ์ : 0-2803-7636