• ระบบไฟสัญญาณเตือนทางอากาศ
  • ระบบประหยัดพลังงาน
  • ระบบไฟสัญญาณจราจร
  • ระบบ MDB
  • ระบบควบคุมแอร์, ควบคุมพัดลม, ควบคุมปั๊มน้ำ

ระบบไฟสัญญาณเตือนทางอากาศ

ตู้ระบบไฟสัญญาณเตือนทางอากาศ
No. Model
1 TS1
2 TS1D-483
3 TS1D-2203
4 TS1-U2R2
5 TS1AC-U2R2
6 TS3-12-2F100
7 TS3-22-1DS100
8 TS3-23-1FBC2P100
9 TS3-24-4F100
10 TS3-24-2F2P100
11 TS3-34-1DS2P100
12 TS3-34-1DSBC2P100
13 TS3-36-2F4P100
14 TS3-36-6F100
15 TS3-46-1DS4P100
16 TS3-48-2F6P100
17 TS3-48-8F100
18 TS3-58-1DS6P100
19 TS3-510-2F8P100
20 TS3-510-10F100
21 TS1-23-1F2PLED
22 TS1-23-1FBC2PLED
23 TS1-23-1FBC2PLED-DC
24 TS1-34-1F4PLED
25 TS3-44-2DS100
26 TS3-66-3DS100
27 TS3-88-4DS100
28 TS3-1010-5DS100
29 TS3-1212-6DS100
30 TS3-1414-7DS100
31 TS3-1616-8DS100
32 BSCB-004AL-V2
33 EC-1DS100

โคมระบบไฟสัญญาณเตือนทางอากาศ
No. Model
1 1224 DC-1
2 48W5
3 48W12
4 48PCR5
5 220R60BC
6 220R14
7 220W14
8 BF1220100 - BF2220100
9 BSPL-001 - BSPL-002

โคมระบบไฟสัญญาณเตือนทางอากาศ กระพริบอัตโนมัติ
No. Model
1 BSFL-001 - BSAF-001
2 SFR1220100
3 SFR1220LED
4 BSFL-220V

 


ระบบประหยัดพลังงาน

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์
No. Model
1 1296W5A
2 1296W5ABL

ระบบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมตู้ควบคุม
No. Model
1 BSCG-24V3L - 24W5

หลอดไฟประเภทหลอด LED
No. Model
1 220R14E27
2 220R10E27
3 220R35E40

 


ระบบ MDB

ระบบ Main Distribution Board โครงการ AIS

Small size 1Phase for Whm 5/15 , Whm 15/45
No. Model
1 ST1C
2 SI1C

Standard size 1Phase for Whm 15/45
No. Model
1 MT1P050 C/NG
2 MT1P050 C/G
3 MI1P050 C/NG
4 MI1P050 C/G

Standard size 1Phase for Whm 30/100
No. Model
1 IMOT1P100 NO MTS
2 IMOT1P100
3 IMOI1P100
4 OMOT1P100 NO MTS
5 OMOT1P100
6 OMOI1P100 NO MTS
7 OMOI1P100

Standard size 3Phase for Whm 30/100
No. Model
1 IMOT3P100 NO MTS
2 IMOT3P050 NO MTS
3 IMOI3P100 NO MTS
4 IMOI3P100
5 IMOI3P050 NO MTS
6 IMOI3P050
7 OMOT3P100 NO MTS
8 OMOT3P050 NO MTS
9 OMOI3P100 NO MTS
10 OMOT3P050
11 OMOI3P100
12 OMOI3P050
13 IMOT3P050
14 IMOT3P100
15 OMOT3P050
16 OMOI3P050 NO MTS

ระบบ Main Distribution Board โครงการ True move

Small size 1Phase for Whm 5/15
No. Model
1 SOT1P015
2 SOI1P015

Standard size 1Phase Whm 15/45
No. Model
1 OMT1P050T

ระบบ Main Distribution Board โครงการ TOT และ โครงการอื่น

ระบบ Main Distribution Board โครงการ TOT และ โครงการอื่น
No. Model
1 TOT-1P050

Battery Enclosure

Battery Enclosure
No. Model
1 Battery enclosure deep cycle battery
2 OPZS Battery enclosure
3 Battery enclosure 4-5 Shelf

 


ระบบควบคุมแอร์, ควบคุมพัดลม, ควบคุมปั๊มน้ำ

ระบบควบคุมแอร์
No. Model
1 AT2C1S1H

ระบบควบคุมพัดลม
No. Model
1 BS2F-48E3
2 BS2F-U2R2E2
3 BSE-1F

ระบบควบคุมปั้มน้ำ
No. Model
1 BS-TS1500
2 BS-CP1500

 

 
 


 
Copyright @ 2009 บริษัท บี.เอส.อี. อีเล็คทรอนิค จำกัด All Right Reserved
29/110 ซอยกาญจนาภิเษก 005/1 ถนนวงแหวนรอบนอก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทร : 0-2803-6303-4, 0-2803-7636-7  แฟกซ์ : 0-2803-7636