• กิจกรรม
  • แนะนำผลิตภัณฑ์ใหม่
  • ปฏิทินกิจกรรม

ทางบริษัทฯ ได้ถวายชุดโคมไฟส่องสว่างระบบโซล่าร์เซลส์ให้กับสำนักปฏิบัติธรรมเขาสุนะโม ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ ได้ถวายโคมไฟส่องสว่างระบบ
โซล่าร์เซลส์รุ่น PV80-90-SO2-12W20LED จำนวน 1 ชุด โดยทางบริษัท บี.เอส.อี. อีเล็คทรอนิค จำกัด ให้ทางทีมงานไปทำงานติดตั้งให้พร้อมใช้งาน


 ตู้พลังงานแสงอาทิตย์แบบพกพา พร้อมหลอดไฟส่องสว่างชนิดหลอด LED


หลอดไฟส่องสว่างชนิดหลอด LED ขนาด 4 วัตต์

หลอดไฟส่องสว่างชนิดหลอด LED ขนาด 8 วัตต์

หลอดไฟส่องสว่างชนิดหลอด LED ขนาด 20 วัตต์์


ตู้พลังงานแสงอาทิตย์แบบพกพา
Type 2

 

 

กิจกรรมประจำเดือน เมษายน 2553


วัน/เดือน/ปี
เวลา
ชื่องาน
สถานที่
หมายเลขบู๊ท
หมายเหตุ
30 เม.ย - 5 พ.ค 53
11.00-21.00 น.
งานสถาปนิก 53

อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์
1-3 ,
เมืองทองธานี

 

L 204/1
วันที่ี่ 30 เมษายน 2553 ( Professional day ) กำหนดให้เข้าชมได้เฉพาะผู้ที่ได้รับเชิญและผู้มีวิชาชีพเกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง และ ตกแต่งเท่านั้น

วันที่1-5 พฤษภาคม 2553 ( Public day ) ผู้เข้าชมเป็นบุคคลทั่วไป

 

 

 

 

 
 

 
Copyright @ 2009 บริษัท บี.เอส.อี. อีเล็คทรอนิค จำกัด All Right Reserved
29/110 ซอยกาญจนาภิเษก 005/1 ถนนวงแหวนรอบนอก แขวงหลักสอง เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160
โทร : 0-2803-6303-4, 0-2803-7636-7  แฟกซ์ : 0-2803-7636